تصاوبر آزمايشگاه

 

 

 

  

مسئول آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی : علی عمارلویی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D)

رشته تحصيلي : مهندسی بهداشت محیط
وضعیت استخدامی: عضو هیئت علمی 
مرتبه علمی : استادیار

تلفن :  08432227103
نمابر : 08432227103

کارشناس آزمایشگاه

 نام و نام خانوادگی: زینب رحمتی
مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط
پست سازمانی :كارشناس آزمايشگاه شيمي وميكروبيولوژي آب و فاضلاب  

شرح وظایف ( کلیک کنید )

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه
جستجو