تصاویر آزمایشگاه

 

مسئول آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی : علی عمارلویی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D)
رشته تحصيلي : مهندسی بهداشت محیط
وضعیت استخدامی: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی : استادیار

کارشناس آزمایشگاه

 نام و نام خانوادگی: زینب رحمتی
مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط
پست سازمانی :كارشناس آزمايشگاه شيمي وميكروبيولوژي آب و فاضلاب  

شرح وظایف ( کلیک کنید )

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه
جستجو