اخبار
04

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط از محل امحاء زباله های عفونی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و محل دفع زباله های شهری ایلام

در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی واحد عملی درس مواد زائد جامد شهری و صنعتی، بازدیدی علمی در تاریخ 1/10/95 از محل امحاء زباله های عفونی و محل دفع نهایی زباله های شهری ایلام توسط دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 3 رشته مهندسی بهداشت محیط به همراه آقای دکتر عمارلویی استاد درس به عمل آمد. در این بازدید دانشجویان با موضوعات مرتبط با درس از جمله روش جمع آوری، حمل و نقل و امحاء زباله های عفونی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با دستگاه غیرسوز و فرآیند دفع زباله های شهری و تطابق محل دفع موجود با شرایط استاندارد آشنا شدند.

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (104)
کد خبر: 12102
جستجو