اخبار
15

بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت نفت استان کرمانشاه

بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت نفت استان کرمانشاه
در تاریخ 9/10/1395 در راستای ارتقا کیفیت درس آشنایی با صنایع بازدید علمی از شرکت نفت استان کرمانشاه توسط دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای ترم 1 و 7 به همراه آقای مهندس کرد بعنوان استاد درس و خانم مهندس کمالوندی و خانم مهندس جمشیدزاد بعمل آمد. در این بازدید دانشجویان با فرآیند تولید و مسائل ایمنی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در صنعت آشنا شدند. از همکاری و مساعدت مدیریت و کارکنان محترم شرکت نفت کرمانشاه کمال تشکر و قدردانی را دارد.
تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (231)
کد خبر: 12207
  • بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت نفت استان کرمانشاه
  • بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت نفت استان کرمانشاه
  • بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت نفت استان کرمانشاه
جستجو