اخبار
05

برگزاری جلسه کار گروه بهداشت محیط و حرفه ای و سلامت در بلایا

در تاریخ 27/4/96 در راستای همکاری آموزشی دانشکده بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه، اولین جلسه کار گروه بهداشت محیط و حرفه ای و سلامت در بلایا در سالن جلسات معاونت بهداشتی و با حضور کلیه اعضای کارگروه تشکیل گردید. در این جلسه اعضاء در مورد مباحث مختلف بهداشت محیط و حرفه ای که تاثیر زیادی بر سلامت جامعه دارند به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید در جلسات آتی کارگروه، کارگاه های کاربردی در مورد مباحث فوق در نظر گرفته شود.
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (80)
کد خبر: 13740
جستجو