طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 دی 1396

  بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از کارخانه کوشاب غرب

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود آموزش های عملی درس آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی 2، بازدیدی علمی در تاريخ چهارشنبه 06/10/96 از کارخانه کوشاب غرب ایلام توسط 17 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای انجام شد. در این بازدید آقای مهندس چرخ انداز یگانه به عنوان استاد مربوطه، دانشجویان را همراهی نمودند. در این بازدید دانشجویان با پروسه تولید و مسائل ایمنی و بهداشتی کارخانه کوشاب غرب آشنا شدند. از زحمات و همکاری مدیریت و کارکنان محترم شرکت کوشاب غرب ایلام کمال تشکر و قدردانی را دارد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو