طراحی سایت
X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 19 اسفند 1396

  دهمین جلسه تخصصی گروه بهداشت عمومی

امتیاز: Article Rating
دهمین جلسه تخصصی گروه بهداشت عمومی در روز دوشنبه مورخ 1396/12/14 در ساعت 17-14 در محل سالن کنفرانس گروه برگزار شد. در این جلسه مسائل و مشکلات گروه بررسی و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم گیری شد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز