طراحی سایت
X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 اسفند 1396

  برگزاری جلسه نشست دانشجویان ارشد با مدیران دانشکده

امتیاز: Article Rating
اولین جلسه دانشجویان ارشد آموزش بهداشت در ترم جاری با رئیس و معاون آموزشی دانشکده در روز دوشنبه مورخ 1396/12/13 در دفتر رئیس دانشکده برگزار شد. در این جلسه دانشجویان مشکلات و نظرات خود را در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزشی با ایشان در میان گذاشته و مقرر شد دانشکده تا حد امکان درصدد رفع آنها برآید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز