X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 26 اسفند 1396

  برگزاری کارگاه مقاله نویسی

امتیاز: Article Rating

در راستای توانمند سازی پژوهشی دانشجویان دانشکده بهداشت، کارگاه مقاله نویسی در روز شنبه مورخ 96/12/19 توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار گردید. در این کارگاه دانشجویان ترم هشت رشته مهندسی بهداشت محیط با تدریس جناب آقای دکتر عمارلوئی با نحوه مقاله نویسی آشنا شدند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز