X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 26 اسفند 1396
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

امتیاز: Article Rating

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسرین پور عطار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی در روز شنبه مورخ 96/12/19 در سالن کنفراس گروه اپیدمیولوژی برگزار گردید. در این جلسه خانم پور عطار در حضور اساتید گروه، نماینده پژوهشی، معاون آموزشی و ریاست دانشکده از پایان نامه خود با عنوان "ارزیابی نابرابری جنسیتی در استفاده از خدمات سلامت روان در ایران 1390: رویکرد Oaxaca - Blinder Decomposition" دفاع نمود و با نمره ممتاز فارغ التحصیل شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی
ثبت امتیاز