طراحی سایت
اخبار
09

بازدید دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب دره شهر

بازدید دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب دره شهر

در راستای برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط ترم 8 دانشکده بهداشت، در تاریخ 4/2/97 به همراه آقای دکتر نورمرادی و آقای مهندس کرمی کارشناس گروه بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب شهر دره شهر که به صورت سیستم برکه تثبیت بود، بازدید به عمل آوردند.

دانشجویان در جریان این بازدید با فرایندهای تصفیه فاضلاب به روش برکه تثبیت از نزدیک آشنا شدند.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (90)
کد خبر: 16173
  • بازدید دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب دره شهر
  • بازدید دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب دره شهر
جستجو