X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 08 خرداد 1397

  برگزاری کارگاه بررسی روند اجرای برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 96/2/23 راس ساعت 8:30 دومین کارگاه بررسی روند اجرای برنامه کارآموزی در عرصه با حضور دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 8 رشته مهندسی بهداشت محیط و کلیه اساتید گروه بهداشت محیط در سالن IT کتابخانه برگزار گردید. در این کارگاه کلیه گروه ها گزارشی از روند آشنایی عملی با فعالیت های واحد بهداشت محیط در مراکز بهداشتی و درمانی شهری، روستایی، خانه بهداشت و نقاط ضعف و قوت هر مرکز مطالبی ارائه نمودند. در پایان اساتید گروه در خصوص مشکلات و نقاط ضعف مراکز با دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداختند.


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز