طراحی سایت
اخبار
08

برگزاری کارگاه بررسی روند اجرای برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط

در تاریخ 96/2/23 راس ساعت 8:30 دومین کارگاه بررسی روند اجرای برنامه کارآموزی در عرصه با حضور دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 8 رشته مهندسی بهداشت محیط و کلیه اساتید گروه بهداشت محیط در سالن IT کتابخانه برگزار گردید. در این کارگاه کلیه گروه ها گزارشی از روند آشنایی عملی با فعالیت های واحد بهداشت محیط در مراکز بهداشتی و درمانی شهری، روستایی، خانه بهداشت و نقاط ضعف و قوت هر مرکز مطالبی ارائه نمودند. در پایان اساتید گروه در خصوص مشکلات و نقاط ضعف مراکز با دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداختند.


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (87)
کد خبر: 16518
جستجو