X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 09 خرداد 1397
بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از کارخانه آرد دره شهر

  بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از کارخانه آرد دره شهر

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود آموزش های عملی درس ایمنی در محیط کار، بازدیدی علمی در تاریخ شنبه 97/3/5 از کارخانه آرد دره شهر توسط 35 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای انجام شد. در این بازدید خانم مهندس جمشیدزاد به عنوان استاد مربوطه، و آقای مهندس چرخ انداز یگانه به عنوان کارشناس گروه دانشجویان را همراهی نمودند. از زحمات و همکاری مدیریت و کارکنان محترم کارخانه آرد دره شهر کمال تشکر و قدردانی را دارد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از کارخانه آرد دره شهر
ثبت امتیاز