X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 تیر 1397
نشست معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی

  نشست معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 97/4/24 معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی دیدار نمودند. در ابتدا دکتر ولی زاده ضمن تشکر از حضور کارکنان اظهار نمودند: شاداب نبودن محیط آموزشی یکی از نواقص عمده تدریس است. مجموعه پشتیبانی، جز ضروری آموزش بوده و عدم حضور این مجموعه اعم از امور خدماتی و عمومی باعث پایین آمدن کیفیت تدریس خواهد شد.

دکتر ولی زاده همچنین در مورد پیشرفت 50 درصدی دریافت بودجه احداث دانشکده پرستاری و مامایی در 4000 متر مربع خبر داد.

در ادامه این نشست که به منظور بهبود شرایط آموزشی دانشکده ها و همچنین ارتقاء کیفیت عملکرد کارکنان انجام شد، کارکنان دانشکده ها ضمن تشکر و قدردانی از دکتر ولی زاده به بیان مشکلات، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نشست معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی
  • نشست معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان دانشکده های بهداشت و پرستاری و مامایی
ثبت امتیاز