X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397
بازدید هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی اپیدمیولوژی وزرات بهداشت از گروه اپیدمیولوژی

  بازدید هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی اپیدمیولوژی وزرات بهداشت از گروه اپیدمیولوژی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 18 شهریور ماه 1397 آقایان دکتر جعفر حسن زاده و دکتر سید عباس متولیان نمایندگان اعضا هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به منظور بازدید ادواری از مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی و همچنین تایید اخذ مجوز مقطع PhD رشته اپیدمیولوژی از گروه مربوطه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید آقایان دکتر ولی زاده معاون محترم آموزشی و جانشین رئیس دانشگاه، دکتر کلوندی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و نیز دکتر عبدی مدیر محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی به همراه ریاست و معاون آموزشی دانشکده بهداشت و اعضای محترم گروه های اپیدمیولوژی و آمار زیستی حضور داشتند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی اپیدمیولوژی وزرات بهداشت از گروه اپیدمیولوژی
  • بازدید هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی اپیدمیولوژی وزرات بهداشت از گروه اپیدمیولوژی
  • بازدید هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی اپیدمیولوژی وزرات بهداشت از گروه اپیدمیولوژی
ثبت امتیاز