X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 14 دی 1398
برگزاری ژورنال کلاب

  برگزاری ژورنال کلاب

امتیاز: Article Rating

جلسه ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت Hart Lab توسط خانم فاطمه بنیادی با هدایت آقای دکتر محمد بازیار در روز شنبه مورخ 98/10/07 در سالن کنفرانس گروه برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه توضیحات مختصری درباره مقاله با طرح چند سوال درباره شاخص های ارزیابی، گروه های مورد بررسی، نوع مدل مورد استفاده و روش نمونه گیری، دانشجویان به کنکاش وادار شدند و در پایان دانشجوی ارائه دهنده ژورنال کلاب به جمع بندی مطالب و ارائه مقاله پرداخت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری ژورنال کلاب
ثبت امتیاز