X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 28 دی 1398
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آمایش سرزمینی

  برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آمایش سرزمینی

امتیاز: Article Rating

پنجمین جلسه کارگروه آمایش سرزمینی در روز سه شنبه مورخ 1398/10/24 در دفتر ریاست محترم دانشکده بهداشت با حضور دکتر رضا ولی زاده معاون محترم آموزش دانشگاه، دکتر صادقی فر معاون محترم بهداشت دانشگاه، جناب آقای دکتر مظفری مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و اعضای محترم کارگروه برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر محمد بازیار مدیر کارگروه آمایش سرزمینی به بیان اهداف جلسه پرداختند و در خصوص نیازهای آموزشی اعلام شده از سوی سازمانهای دولتی و غیر دولتی بحث و تبادل نظر شد. مقرر گردید ضمن برنامه ریزی برای تدوین بسته آموزشی برای همه دوره های اعلام شده، هماهنگی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی برای نیازهای مشترک سازمان ها در دستور کار قرار بگیرد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آمایش سرزمینی
  • برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آمایش سرزمینی
  • برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آمایش سرزمینی
  • برگزاری پنجمین جلسه کارگروه آمایش سرزمینی
ثبت امتیاز