X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 بهمن 1398
بازدید گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  بازدید گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از دانشگاه علوم پزشکی کردستان

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 98/11/15 اعضای محترم هیات علمی گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری دانشکده بهداشت پیرو هماهنگی قبلی و در راستای راه اندازی انسکتاریوم دانشکده از انسکتاریوم فلوبوتوموس های دانشگاه علوم پزشکی کردستان بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن بررسی فضای فیزیکی، تجهیزات و دستگاه های نصب شده، روش ها و شیوه های پرورش ناقلین بیماری بررسی شدند و در خصوص امور پژوهشی و اقدانات آتی برای مدیریت ناقلین بحث و تبادل نظر شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  • بازدید گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ثبت امتیاز