قابل توجه دانشجویان دانشکده؛ داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد، جهت دریافت کارت به سامانه آموزشی سما مراجعه نمایید و از اوردن گوشی همراه سر جلسه امتحان خودداری نمایید.

جستجو