X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 آذر 1397

  سامانه ثبت ایده جهت ثبت ایده های مرتبط با فنون آموزش

امتیاز: Article Rating
به اطلاع اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت می رساند که سامانه ثبت ایده در صفحه اصلی سامانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام جهت ثبت نظرات و ایده های مرتبط با روشها و فنون آموزش ایجاد گردیده است.

لینک سامانه ثبت ایده دانشگاه:

http://www.medilam.ac.ir/idea
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز