طراحی سایت
   

نام و نام خانوادگی :محمد صادق عابدزاده
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D)
رشته تحصيلي : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی : استادیار

ایمیل:  msabed348@gmail.com

تلفن : 08432223077 
نمابر : 08432223077 

 

 شرح وظایف(کلیک کنید)

 

 

 

جستجو