شماره: 38147
1401/02/24
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام

در راستای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آموزش، روز سه شنبه مورخ 1401/2/20دانشجویان ترم چهارم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی بازدید نمودند. در این بازدید دانشجویان ضمن بازدید از آشیانه وسایل نقلیه عملیاتی و محوطه ایستگاه، در خصوص مبانی حریق، مدیریت صحنه حادثه و حریق، استفاده صحیح از انواع خاموش کنند دستی، طبقه بندی خاموش کننده ها از لحاظ کاربرد و ماده اطفایی، تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانان و ... آموزش دیدند. 

در پایان از حسن مساعدت رئیس و پرسنل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام کمال تشکر و امتنان را داریم. 

حق انتشار محفوظ است ©