طرح های تحقیقاتی

 

ردیف عنوان طرح محقق اصلی همکار اصلی وضعیت طرح نتیجه
1 کاربرد تکنیک تله سوزنی با استفاده از جاذب چارچوب آلی-فلزی عامل دار شده جهت نمونه برداری از سموم ارگانوکلره در هوا دکترشیواسوری

دکتر علی محمد عباسی

دکترحجت اله کاکایی

علی فیروزی چاهک

 

مصوب منتظر اجرا  
2 بررسی رابطه مواجهه شغلی هیدروکربنهای آروماتیک پلی سیکلیک (PAHs) با شاخص های تماس بیولوژیکی کارگران پوشش دهی عایق رطوبتی در شهرستان ایلام در سال ۱۴۰۰

دکتر حسینعلی رنگ کوی 

دکتر بهزاد فولادی دهقی 

دکتر حجت اله کاکایی
در حال نظارت
 
 
3 پیشگویی رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید- ۱۹ (COVID-۱۹) در جمعیت عمومی ایران: بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی توسعه یافته دکتر امین مرزایی

دکتر حجت اله کاکایی

دکتر حشمت اله نورمرادی

دکتر محسن جلیلیان

مهندس فاروق کاظم بیگی

خاتمه یافته  
4 دیدگاه نگرش دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام درمورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۹ مریم هاشمی

دکترشیواسوری   

مهندس عبدالحسین پورنجف 

مصوب منتظر اجرا  
5 ارزیابی انگیزه های نوجوانان شهر ایلام برای مقابله با استعمال دخانیات: کاربرد تئوری انگیزش محافظت دکتر امین میرزایی

دکتر حجت اله کاکایی

فاطمه رحیم زاده

مرضیه تولیده

 

مصوب منتظر اجرا  
6 مدل سازی انتشارفلزات سمی حاصل از فیوم های جوشکاری قوسی با گاز محافظ با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی( (CFD سارا کریمی دکترشیواسوری  در حال نظارت  
7 کاربرد نمونه برداری تله سوزنی انباشته شده با جاذب UIO-۶۶ در نمونه برداری از آمین های آروماتیک (آنیلین، دی متیل آنیلین و ارتو تولوئدین( از نمونه های هوا

علی اکبر علینقی لنگری 

علی فیروزی چاهک  

 

دکترشیواسوری  خاتمه یافته  
8 بررسی رفتارهای جستجوی اطلاعات بهداشتی مرتبط با بیماری کووید-۱۹ در جوانان استان ایلام دکتر محسن جلیلیان

دکتر حجت اله کاکایی

دکتر امین میرزایی

دکتر سالار بختیاری

دکتر حشمت اله نورمرادی

دکتر سجاد مظلومی

مصوب منتظر اجرا  
9 بهینه سازی فرایند کنترل صدای سایلنسریاز جنس پلی استایرن (یونولیت) و بررسی نقش آن در تغییر شاخص افت ورودی صدای منابع هنگام استفاده به صورت حصار (Enclosure) دکتر فرهاد فروهرمجد 

دکتر شیوا سوری

زهرا سلطان محمدی

خاتمه یافته  
10 ارزیابی شتاب ارتعاشات ناشی از تماس دست اپراتور با ابزار های دستی و نقش دستکش ضد ارتعاش بر اساس استاندارد ایزو ۵۳۴۹ دکتر شیوا سوری

دکتر فرهاد فروهرمجد 

دکتر حبیب اله دهقان 

آقای هیوا آزمون

آقای جعفر اکبری

خاتمه یافته

   
11 بررسی اثر شدت روشنایی بر روی خستگی چشم،کیفیت خواب و اضطراب حالتی در پرستاران نوبت کار  هیوا آزمون

دکتر شیوا سوری

دکتر حبیب اله دهقان 

جعفر اکبری

خاتمه یافته