X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 01 تیر 1399
بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام

  بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای برنامه کار آموزی در عرصه  در تاریخ 99/03/27 بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام به عمل آمد.در این بازدید ضمن جمع آوری مراحل لاروی حشرات مهم پزشکی ( خانواده کولیسیده و سیمولیده) نسبت به جمع آوری اکتوپارازیت های دامی به روش های مختلف اقدام شد.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام
ثبت امتیاز