X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 شهریور 1400
دفاع از پایان نامه

  دفاع از پایان نامه

امتیاز: Article Rating

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو نادر احمدی با عنوان «بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) ایلام نسبت به آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده در سال 1399» به راهنمایی خانم دکتر زینب غضنفری و دانشجو فاطمه شیرزادی با عنوان «بررسی تاثیر مداخله ی مبتنی بر مدل فرانظری بر سطح فعالیت بدنی زنان شهر ایلام» به راهنمایی آقای دکتر محمدصادق عابدزاده از دانشجویان رشته آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب در روزهای سه شنبه مورخ 1400/6/16 و چهارشنبه مورخ 1400/6/17به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه کلیه دانشجویان این رشته به صورت مجازی در جلسه دفاع شرکت کردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دفاع از پایان نامه
ثبت امتیاز