X

همایش ها

جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور شناسایی، تقدیر و حمایت از ایده­ های نوآورانه آموزشی دانشجویان، و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و رقابت سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در حیطه توسعه و نوآوری آموزش برگزار می گردد.

http://www.sfimed.ir/fa/

 

اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو در کلان منطقه 2 و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 24، 25 و 26 مرداد ماه سال 1397 برگزار می گردد.

http://www.trec.tbzmed.ac.ir

  

سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکی در 26 بهمن ماه سال 1396 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تهران با همکاری شورای عالی اخلاق پزشکی برگزار می گردد.

http://tpims.tums.ac.ir/fa/

 

ششمین کنگره منطقه ای دانشجویان علوم پزشکی ایلام با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اسفند ماه 1396 برگزار خواهد شد. این کنگره به منظور ارایه نتایج پژوهش ها درکلیه حیطه های علوم پزشکی بصورت سالانه برگزار می شود. 

http://conf.isc.gov.ir/med6