X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 29 شهریور 1399
بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدرآباد شهرستان مهران

  بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدرآباد شهرستان مهران

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای برنامه کار آموزی در عرصه در تاریخ 99/06/26 بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام به عمل آمد.

در این بازدید ضمن آموزش روش صید و مونته کردن حشرات آبزی نسبت به جمع آوری مراحل لاروی حشرات مهم پزشکی(خانواده کولیسیده و سیمولیده) اقدام شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدرآباد شهرستان مهران
ثبت امتیاز