X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 18 بهمن 1399
بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه سیمان ایلام

  بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه سیمان ایلام

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود آموزش های عملی درس آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی، بازدید علمی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 13/11/99 و 14/11/99 از کارخانه سیمان ایلام  توسط دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم یک رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  به عمل آمد. در این بازدید دانشجویان با مراحل مختلف فرآیند تولید سیمان، مسائل ایمنی و بهداشتی مرتبط با کارخانه سیمان آشنا شدند. از زحمات و همکاری مدیریت و کارکنان محترم کارخانه سیمان کمال تشکر و قدردانی را دارد. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه سیمان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه سیمان ایلام
ثبت امتیاز