X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 خرداد 1400
بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

  بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

امتیاز: Article Rating

      در راستای ارتقاء کیفیت آموزش های عملی و آشنایی بیشتر دانشجویان ترم ششم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مقطع کارشناسی پیوسته با اصول ایمنی برق و با محوریت بحران، روز سه شنبه مورخ 1400/3/4 از شرکت توزیع برق استان ایلام، بازدید علمی انجام شد. در این بازدید دانشجویان علاوه بر پروسه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق با اصول ایمنی در شبکه های توزیع برق از جمله ایمنی در تعمیرات و نگهداری خطوط و پست های شبکه توزیع، حریم ایمنی شبکه های توزیع برق، عوامل زیان آور محیط کار سیم بانان، صعود و فرود ایمن از تیرهای برق، تجهیزات حفاظت فردی و گروهی و... آشنا شدند. سپس با حضور آقای دکتر کاکایی مدرس مربوطه از پست 63 کیلو وات هفت چشمه بازدید به عمل آمد. در پایان ازحسن مساعدت معاونت محترم بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام کمال تشکر و امتنان را داریم.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
ثبت امتیاز