X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 خرداد 1400
بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از ساختمان در حال ساخت مدیریت دولتی شهر ایلام

  بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از ساختمان در حال ساخت مدیریت دولتی شهر ایلام

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت آموزش های عملی و آشنایی بیشتر دانشجویان ترم دوم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مقطع کارشناسی پیوسته با ایمنی در عملیات عمرانی ، روز شنبه مورخ 1400/3/8 از ساختمان در حال ساخت مدیریت دولتی شهر ایلام بازدید علمی انجام شد. در این بازدید دانشجویان علاوه بر آشنایی با پروسه کاری پروژه های عمرانی ، به بررسی اصول ایمنی در عملیات عمرانی  با محوریت ایمنی در برپا کردن و استفاده از داربست، ایمنی در عملیات حفاری، اهمیت نرده های حفاظتی در جلوگیری از سقوط افراد، ایمنی برق، اهمیت لباس کار و تجهیزات حفاظت فردی، تردد ایمن در محوطه کارگاهی و... با حضور آقای دکتر کاکایی مدرس مربوطه پرداختند. در پایان ازحسن مساعدت مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی استان و همچنین پیمانکار محترم پروژه کمال تشکر و امتنان را داریم.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از ساختمان در حال ساخت مدیریت دولتی شهر ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از ساختمان در حال ساخت مدیریت دولتی شهر ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از ساختمان در حال ساخت مدیریت دولتی شهر ایلام
ثبت امتیاز