X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 تیر 1400
بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدرآباد شهرستان ایلام

  بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدرآباد شهرستان ایلام

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای برنامه کار آموزی در عرصه در تاریخ 1400/3/30 بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام به عمل آمد.

در این بازدید ضمن ارائه آموزش های لازم در خصوص خطر انتقال بیماری های زئونوز و اصول بهداشتی نگهداری دام، نسبت به جدا کردن اکتو پارازیت های دامی( کک و کنه) اقدام شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدرآباد شهرستان ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدرآباد شهرستان ایلام
ثبت امتیاز