X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 04 مهر 1400
بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

  بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

      در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود آموزش های عملی درس ایمنی حریق و مواد شیمیایی، روز چهارشنبه مورخ 1400/6/31 دانشجویان ترم پنجم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) شهر ایلام به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی بازدید نمودند. در این بازدید دانشجویان با تجهیزات کشف و اعلان حریق، تجهیزات دستی و اتوماتیک اطفاء حریق، چگونگی طراحی سیستم های اعلان و اطفاء حریق، الزامات و استانداردهای راه های خروج اضطراری و ... آشنا شدند.

در پایان از حسن مساعدت رئیس و کارکنان محترم بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) کمال تشکر و امتنان را داریم. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
ثبت امتیاز