X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 مهر 1400
چهارمین جلسه گروه مدیریت و اقتصاد سلامت

  چهارمین جلسه گروه مدیریت و اقتصاد سلامت

امتیاز: Article Rating

چهارمین جلسه گروه مدیریت و اقتصاد سلامت در تاریخ 1400/7/19 با حضور اعضای گروه برگزار گردید در این جلسه ابتدا مدیر گروه بر لزوم آمادگی هر چه بیشتر برای شروع کلاس های نیمسال اول بصورت حضوری و برگزاری کیفی کلاس ها تاکید نمودند.در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، جلسه با تصویب مواردی به پایان رسید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • چهارمین جلسه گروه مدیریت و اقتصاد سلامت
  • چهارمین جلسه گروه مدیریت و اقتصاد سلامت
ثبت امتیاز