X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 مهر 1400
: بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام

  : بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود آموزش های عملی درس ایمنی حریق و مواد شیمیایی، روز دوشنبه مورخ 19/7/1400 دانشجویان ترم پنجم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی بازدید نمودند. در این بازدید دانشجویان ضمن بازدید از آشیانه وسایل نقلیه عملیاتی و محوطه ایستگاه در خصوص مبانی حریق، مدیریت صحنه حادثه و حریق، استفاده صحیح از انواع خاموش کننده دستی، طبقه بندی خاموش کننده ها از لحاظ کاربرد و ماده اطفایی، تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانان، روش های نگهداری خاموش کننده ها و ... آموزش دیدند.
در پایان از حسن مساعدت رئیس و پرسنل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام کمال تشکر و امتنان را داریم.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • : بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
  • : بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
  • : بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
  • : بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
ثبت امتیاز