X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 1400
بازدید دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 7 و کارشناسی ناپیوسته ترم 2 رشته مهندسی بهداشت محیط از محل امحاء زباله های عفونی و بیمارستانی ایلام

  بازدید دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 7 و کارشناسی ناپیوسته ترم 2 رشته مهندسی بهداشت محیط از محل امحاء زباله های عفونی و بیمارستانی ایلام

امتیاز: Article Rating

      در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی واحد عملی درس مواد زائد جامد شهری و صنعتی، بازدیدی علمی در تاریخ 26/8/1400 از محل امحاء زباله های عفونی و بیمارستانی ایلام توسط دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 7 و کارشناسی ناپیوسته ترم 2 رشته مهندسی بهداشت محیط به همراه آقای دکتر میرزایی استاد درس به عمل آمد. در این بازدید دانشجویان با روش امحاء زباله های عفونی و بیمارستانی با دستگاه غیرسوز آشنا شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 7 و کارشناسی ناپیوسته ترم 2 رشته مهندسی بهداشت محیط از محل امحاء زباله های عفونی و بیمارستانی ایلام
ثبت امتیاز