X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 آذر 1400
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 3 رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 3 رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی درس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب، بازدیدی علمی در تاریخ 1/9/1400 از تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان توسط دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 3 رشته مهندسی بهداشت محیط به همراه آقای دکتر نیکونهاد استاد درس به عمل آمد. دانشجویان در جریان این بازدید با واحدهای فرآیندی و عملیاتی تصفیه خانه شامل ایستگاه پمپاژ، آشغالگیر، دانه گیر، دبی سنج پارشال فلوم، حوضچه های هوادهی، کلاریفایرهای ثانویه، واحدهای تغلیظ و برگشت لجن، حوضچه های تغلیظ لجن و واحد کلرزنی از نزدیک آشنا شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم 3 رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان
ثبت امتیاز