X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 08 آذر 1400
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه تولید گچ صالح آباد

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه تولید گچ صالح آباد

امتیاز: Article Rating

      در راستای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آموزش، روز دوشنبه مورخ 1400/9/1 دانشجویان ترم اول رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از کارخانه تولید گچ صالح آباد به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی بازدید نمودند. در این بازدید دانشجویان ضمن آشنایی با فرآیند تولید گچ با عوامل زیان آور محیط کار ،پیاده سازی اصول ایمنی در خط تولید وحوادث ناشی از کار، تاسیسات و تسهیلات بهداشتی مستقر در کارگاه، وسایل حفاظت فردی و ...  آموزش دیدند.  

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه تولید گچ صالح آباد
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه تولید گچ صالح آباد
ثبت امتیاز