X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آذر 1400
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه آرد ستاره غرب ایوان

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه آرد ستاره غرب ایوان

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آموزش، روز یکشنبه مورخ 1400/9/7 دانشجویان ترم سوم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از کارخانه آرد ستاره غرب ایوان به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی بازدید نمودند. در این بازدید دانشجویان ضمن آشنایی با فرآیند تولید آرد با عوامل زیان آور محیط کار، پیاده سازی اصول ایمنی در خط تولید و محوطه، حوادث ناشی از کار، ایمنی حریق، ایمنی برق، اصول بارگیری ایمن، وسایل حفاظت فردی و ...  آموزش دیدند.  

در پایان از حسن مساعدت رئیس و پرسنل محترم کارخانه آرد ستاره غرب ایوان کمال تشکر و امتنان را داریم. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه آرد ستاره غرب ایوان
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه آرد ستاره غرب ایوان
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه آرد ستاره غرب ایوان
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه آرد ستاره غرب ایوان
ثبت امتیاز