X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آذر 1400
بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از عرصه لیشمانیوز شهرستان دهلران

  بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از عرصه لیشمانیوز شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقای اجرای برنامه کار آموزی در عرصه دانشجویان و با هدف افزایش سطح دانش و آگاهی و بهبود  کیفیت آموزش های عملی  در تاریخ 06/09/1400 لغایت 07/09/1400 دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها، از فیلد لیشمانیوز شهرستان دهلران  بازدید علمی به عمل آوردند.

در این بازدید، ضمن  تله گذاری جهت صید مخازن و ناقلین بیماری در اطراف شهر دهلران، با حضور در مرکز درمان سالک شهرستان، آموزش های لازم جهت درمان بیماری سالک داده شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از عرصه لیشمانیوز شهرستان دهلران
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از عرصه لیشمانیوز شهرستان دهلران
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از عرصه لیشمانیوز شهرستان دهلران
ثبت امتیاز