X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 آذر 1400
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آموزش، روز چهارشنبه مورخ 10/9/1400 دانشجویان ترم سوم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از  واحدهای ام. آر. آی و سی. تی. اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام به همراه استاد مربوطه آقای دکتر عباسی بازدید نمودند. در این بازدید دانشجویان با کارآیی و عملکرد دستگاه های موجود در واحدها،  مخاطرات پرتوها، مقررات حفاظتی در برابر پرتوها، کاربرد فیلم بج به عنوان دوزیمتر فردی، مقررات استخدامی پرتوکاران و .... آموزش دیدند.  

در پایان از حسن مساعدت رئیس و پرسنل محترم بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام کمال تشکر و امتنان را داریم. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام
ثبت امتیاز