X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 20 آذر 1400
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت کوشاب غرب

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت کوشاب غرب

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آموزش، روز دوشنبه مورخ 1400/9/15 دانشجویان ترم اول رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت کوشاب غرب به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی بازدید نمودند. در این بازدید ضمن آشنایی با فرآیند تولید، دانشجویان در زمینه تجهیزات مورد استفاده در صنعت نوشابه سازی، عوامل زیان آور محیط کار، پیاده سازی اصول ایمنی در خط تولید، شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در صنعت و ...  آموزش دیدند. 

در پایان از حسن مساعدت مدیر عامل و پرسنل محترم شرکت کوشاب غرب کمال تشکر و امتنان را داریم. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت کوشاب غرب
ثبت امتیاز