X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 دی 1400

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت باخترگستر پارسیان

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آموزش، روز دوشنبه مورخ 29/9/1400 دانشجویان ترم اول رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت باختر گستر پارسیان به همراه استاد مربوطه آقای دکتر کاکایی بازدید نمودند. در این بازدید ضمن آشنایی با فرآیند تولید، دانشجویان با تجهیزات مورد استفاده در صنعت مقواسازی، عوامل زیان آور محیط کار، پیاده سازی اصول ایمنی در خط تولید، شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در صنعت و ...  آموزش دیدند. 

در پایان از حسن مساعدت مدیر عامل و پرسنل محترم شرکت باخترگستر پارسیان کمال تشکر و امتنان را داریم. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز