X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 01 خرداد 1401
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترم1رشته مهندسی بهداشت محیط از بخش های سی تی اسکن و رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترم1رشته مهندسی بهداشت محیط از بخش های سی تی اسکن و رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی واحد عملی درس بهداشت پرتوها و حفاظت، بازدیدی علمی در تاریخ 19/2/1401 از بخش های سی تی اسکن و رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام توسط دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترم1 رشته مهندسی بهداشت محیط به همراه آقای دکتر نیکونهاد استاد درس به عمل آمد. در این بازدید دانشجویان با موضوعات مرتبط با درس از جمله کاربرد پرتوها در پزشکی، حفاظت در برابر پرتوها و...آشنا شدند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ترم1رشته مهندسی بهداشت محیط از بخش های سی تی اسکن و رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)
ثبت امتیاز