X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 تیر 1401
بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از روستای حیدرآباد بخش سیوان

  بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از روستای حیدرآباد بخش سیوان

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای برنامه کار آموزی در عرصه، در تاریخ 1401/3/29 بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد شهرستان ایلام به عمل آمد.

در این بازدید ضمن آموزش روش صید حشرات آبزی نسبت به جمع آوری مراحل لاروی حشرات مهم پزشکی (خانواده کولیسیده و سیمولیده) و همچنین عنکبوت ها اقدام گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از روستای حیدرآباد بخش سیوان
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از روستای حیدرآباد بخش سیوان
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هفت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها از روستای حیدرآباد بخش سیوان
ثبت امتیاز