X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 تیر 1401
بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد بخش سیوان

  بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد بخش سیوان

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای برنامه کار آموزی در عرصه، در تاریخ 1401/3/29 بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد بخش سیوان،  شهرستان ایلام به عمل آمد.

در این بازدید ضمن آموزش روش صید حشرات آبزی نسبت به جمع آوری مراحل لاروی حشرات مهم پزشکی (خانواده کولیسیده و سیمولیده) و همچنین عنکبوت ها اقدام گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد بخش سیوان
  • بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از روستای حیدر آباد بخش سیوان
ثبت امتیاز