X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399

  کارگاه آموزشی مقدمات نیاز سنجی آموزشی

امتیاز: Article Rating

کارگاه آموزشی با عنوان

"مقدمات نیاز سنجی آموزشی"

ویژه دانشجویان عضو کمیته توسعه دانشجویی آموزش پزشکی (EDO دانشجویی)

 در سامانه آموزش مجازی به آدرس lms.medilam.ac.ir بارگذاری و فعال شده است. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز