X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 دی 1399

  "بیست و دومین همایش کشوری علوم پزشکی"

امتیاز: Article Rating

"بیست و دومین همایش کشوری علوم پزشکی"

"چهاردمین جشنواره آموزشی شهید مطهری"

"سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی"

به صورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در روزهای 29 الی 31 اردیبهشت ماه 1400 برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی در سایت همایش به آدرس ichpe.org  قابل دسترسی می باشد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز