X

همایش ها

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

سومین وبینار بین المللی ارگونومی و چهارمین 

همایش (مجازی) دوسالانه ارگونومی

13 لغایت 14 اسفند ماه 1399

(3 لغایت 4 مارس 2021)

برگزار می گردد.

پایگاه الکترونیکی وبینار : Bace4.sums.ac.ir

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

سومين دوره جشنواره دانشجويي ايده­ هاي نوآورانه آموزشي

همزمان با بيست و دومين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

وچهاردهمين جشنواره كشوري شهيد مطهري

29 لغايت 31 ارديبهشت ماه 1400

در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار می گردد.

ايده هاي خود را از 20 آبان لغايت 30 آذر 1399 در بخش سامانه جشنواره دانشجويي

به آدرس ichpe.org  بارگذاري نمايند

 

حيطه هاي شش گانه جشنواره به شرح زير مي­باشند:

 • برنامه ريزي درسي
 • ياددهي و يادگيري
 • ارزشيابي آموزشي
 • مشاوره و حمايت دانشجويي
 • يادگيري الكترونيكي
 • مديريت و رهبري آموزشي

راهنماي تدوين ايده هاي نوآورانه آموزشي 

فرم ارائه ايده ي نوآورانه آموزش علوم پزشكي 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط

زمان برگزاری 12 لغایت 14 اسفندماه به صورت غیر حضوری

محورهای همایش:

 • نقش بهداشت محیط در کنترل و پیشگیری از اپیدمی ها (با تاکید بر اپیدمی کووید 19)
 • ارزیابی بار بیماری ها ناشی از عوامل خطر محیطی
 • بهداشت محیط گذشته، حال و آینده
 • کارآفرینی و اشتغال و تجاری سازی خدمات در بهداشت محیط
 • بهداشت محیط، آموزش عمومی و مسئولیت اجتماعی
 • شاخص های بهداشت محیط
 • فناوری های کنترل آلاینده های محیط زیست
 • پایش زیستی آلاینده های محیط زیست

مهلت ارسال مقالات: 1 لغایت 15 دی ماه

آدرس همایش: ehconference.ir

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

اولین وبینار بین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

4 لغایت 6 خرداد 1400

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

"بیست و دومین همایش کشوری علوم پزشکی"

"چهاردمین جشنواره آموزشی شهید مطهری"

"سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی"

به صورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در روزهای 29 الی 31 اردیبهشت ماه 1400 برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی در سایت همایش به آدرس ichpe.org  قابل دسترسی می باشد.

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened