پیوندهای ویژه

 

 

اخبار حداقل

  برگزاری کارگاه اصول ایمنی در آزمایشگاه (یکشنبه, 26 دی,1395)
برگزاری کارگاه اصول ایمنی در آزمایشگاه
در روز دوشنبه مورخ 20/10/1395 کارگاه اصول ایمنی در آزمایشگاه با حضور کلیه کارشناسان آزمایشگاه های دانشگاه در محل سایت کامپیوتر معاونت آموزشی توسط خانم مهندس مریم جمشیدزاد برگزار گردید. هدف از این کارگاه آشنایی کارشناسان با خطرات موجود در آزمایشگاه و نحوه مدیریت آنها بود.

  بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط از تاسیسات آب آشامیدنی میشخاص (شنبه, 18 دی,1395)
بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط از تاسیسات آب آشامیدنی میشخاص
در تاریخ 13/10/95 در راستای ارتقاء کیفیت درس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب، بازدید علمی از تاسیسات آب آشامیدنی روستای میشخاص توسط دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط ترم 7 به همراه آقای دکتر مظلومی استاد درس، آقای مهندس رمضانی نماینده اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان ایلام و آقای مهندس کرمی کارشن...

  بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط از ایستگاه پمپاژ گل گل (شنبه, 18 دی,1395)
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط از ایستگاه پمپاژ گل گل
در راستای ارتقاء کیفیت درس کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب، بازدیدی علمی در تاریخ 11/10/95  از ایستگاه پمپاژ چشمه گل گل توسط دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط ترم 7 به همراه آقای دکتر عمارلویی استاد درس، آقای مهندس محمدی مسئول ایستگاه پمپاژ و آقای مهندس کرمی کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط به عم...

  بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت نفت استان کرمانشاه (چهارشنبه, 15 دی,1395)
بازدید علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای از شرکت نفت استان کرمانشاه
در تاریخ 9/10/1395 در راستای ارتقا کیفیت درس آشنایی با صنایع بازدید علمی از شرکت نفت استان کرمانشاه توسط دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای ترم 1 و 7 به همراه آقای مهندس کرد بعنوان استاد درس و خانم مهندس کمالوندی و خانم مهندس جمشیدزاد بعمل آمد. در این بازدید دانشجویان با فرآیند تولید و مسائل ایمنی رشته مهندسی بهداشت حرفه ...

  بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط از تصفیه خانه فاضلاب سرابله (ﺳﻪشنبه, 07 دی,1395)
درتاریخ 6/10/95 در راستای ارتقاء کیفیت درس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب، بازدید علمی از تصفیه خانه فاضلاب (روش لجن فعال) شهر سرابله توسط دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط ترم 7 به همراه آقای دکتر مظلومی استاد درس، آقای مهندس ریزه بندی مسئول تصفیه خانه و آقای مهندس کرمی کارشناس گروه بهداشت محیط ...
(ادامه اخبار)
جستجو
دات نت نیوک فارسی